Valnému zhromaždeniu SC PEN 2022 predchádzala verejná prezentácia kníh z domácej autorskej dielne a udelenie Cien SC PEN

Komplexnosť tvorivosti a Príbehy a iné slasti_23.6.2022

Uvedenie dvoch kníh z autorskej dielne Slovenského centra PEN spájajúcich široký okruh našich členov v Univerzitnej knižnici Bratislava 23. júna 2022 – v prítomnosti jej generálnej riaditeľky Ing. Silvie Stasselovej – a ďalších hostí sa ukázalo byť vhodným a adresným úvodom Valného zhromaždenia SC PEN 2022. Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Hneď pri tej prvej – zborníku „Komplexnosť tvorivosti“ – venovanému životnému jubileu prof. Márie Bátorovej, som si kládol otázku, ako stručne charakterizovať komplexnosť našej jubilantky. O to viac, keď to tak výstižne napísali v úvode knihy jej zostavovateľky doc. Renáta Bojničanová i Tamara Šimončíková Heribanová a tiež jednotliví prispievatelia. Mária ako vedkyňa, poetka, spisovateľka a esejistka je tiež „komplexným“ symbolom pôvodného loga PEN združujúceho poetov, esejistov a novelistov.

Dalo by sa začať od Adama, teda vlastne od Márie. Ako sa v literatúre uvádza, meno Mária má hebrejský pôvod a voľný preklad znie „milovaná bohom“. Máriu nikto nezastaví v ceste za úspechom. Dokáže aj nerealizovateľné a dosiahne akýkoľvek cieľ. Má za sebou podporu hviezd, teda sa nemusí obávať žiadnych problémov. Láska a rodina je pre ňu veľmi dôležitá, niekedy však príliš súcití a potom trpí. Zväčša sa však rozhodne dobre a dosiahne v živote správnu rovnováhu.

Istou výhodou covidovej doby je pozastavenie času, ktoré umožnilo pripomenúť si júnovým uvedením Zborníka životné jubileum Márie Bátorovej  a jej okrúhlu sedemdesiatku spred dvoch rokov. Jedna zo zostavovateliek – Tamara Šimončičová Heribanová – priblížila zrod Zborníka, ktorý je akoby odyseou vedy, akademického univerzitného života, ale aj samotného príbehu SC PEN.

O tom, koľko tvorivých čriepkov si do literárneho balíka komplexnosti stihla Mária Bátorová pribaliť, svedčia jednotlivé príspevky Zborníka. Za všetky sme spomenuli stať Kataríny Bednárovej s odkazom na „Máriinho Tatarku“, slovenského Dona Quijota“. Jeho výroky sú totiž neuveriteľne nadčasové a majú čo povedať aj dnes, v čase niekedy až celospoločenskej nekultúrnosti:

„Človek sa v kultúre vytvára, udržiava, oživuje pamäť, pamäť ľudského pokolenia“. Tatarka a v intenciách jeho úvah aj Mária Bátorová upozorňuje na toxicitu kultúry a kultúrneho diania v zmysle „nerešpektovania zvrchovanosti kultúry ako zmyslu a totožnosti života, jej nepochopenia, zneužívania, jej racionalistického, či utilitaristického výkladu“. Dominik Tatarka tiež často opakoval „vzájomnú úctu“ ako formu spolužitia“. Nie je to až mrazivo aktuálne?

Prof. Márii Bátorovej sme tiež gratulovali tiež k Cene Ľudovíta Štúra, ktorú si v pondelok prevzala od predsedníctva SAV. Je v tých najlepších rukách a tlmočí tak Štúrov odkaz ďalej do budúcnosti.

Z druhej prezentovanej knihy – antológie poviedok SC PEN „Príbehy a iné slasti“ máme radosť aj preto, že sa nám ju podarilo dokončiť po rôznych peripetiách, ako o tom píše v predslove Mária Bátorová. A o peripetiách života sa nám niekedy zvučným, inokedy tichším hlasom prihovárajú jednotlivé poviedky prostredníctvom emócií a umeleckej reflexie doby, či už ide o minulosť, alebo o súčasnosť. Podobne ako zborník „Komplexnosť tvorivosti“ aj zborník poviedok spája nielen tvorba viacerých našich členov, ale tiež obdobný tvorivý tím zostavovateliek.

Uvedením do života lupienkami kvetov sme obom knihám zapriali, aby si nachádzali cestu k čitateľom, prinášali im potešenie, slasť z čítania a motivovali ich. Autorom prajeme veľa tvorivej energie a inšpirácie tak, aby aj v týchto ťaživých dobách a značnej spoločenskej neznášanlivosti, privádzali čitateľov k pozitívnym hodnotám, dobru, pokore a vzájomnej blízkosti. Sme rodinou v rámci SC PEN, v širšej súvislosti sme slovenskou, potom európskou a svetovou rodinou. Tak, ako je to aj v prípade materského PEN International s pobočkami v takmer 150 krajinách sveta.

Na júnovom podujatí sme tiež odovzdali Ceny a prémie SC PEN/diplomy oceneným autorom s vďakou porote v zložení  predseda Milan Materák, členovia Ivica Ruttkayová a Jozef Slovák za vyvážený výber:

Cenu SC PEN 2021 Jozef Leikertovi za knihu Mňačko a Izrael (Politické a osobné peripetie známeho novinára a spisovateľa v rokoch 1967 a 1968), Vydavateľstvo Luna, 2020

a prémie SC PEN: Etele Farkašovej za knihu Záchrana sveta podľa G. ( Slovenský spisovateľ, 2020),

Jaroslavovi Klusovi za román Sólista ( Slovenský spisovateľ, 2020)

a Jurajovi Alnerovi za básnickú zbierku Stopy v piesku (Slovenské centrum PEN, 2020).

 

Oceneným autorom blahoželáme a ku gratulácii sa listom pridal predseda Asociácie organizácii spisovateľov Slovenska Peter Juščák.