Vychádza básnická zbierka Hany Koškovej „Chránené územie“

Spisovateľka, poetka a prekladateľka Hana Košková je jednou z najvnímavejších a najpresvedčivejších autoriek trvalo zakotvených v slovenskej literatúre. Je členkou Spolku slovenských spisovateľov a členkou SC PEN

O čom je jej nová básnická zbierka „Chránené územie“? A čím sa líši od jej predchádzajúcej  knižky „Odprevadiť záveje“? Úspornosť výrazu, minimalizmus a obraznosť sú v jej poézii konštantné. Jej verše sú ako šperky. Verbalizmus jej je cudzí. Poetka nepotrebuje veľa slov na  vyjadrenie hlbokých myšlienkových pochodov. Cez prizmu veršov vidíme plasticky vonkajší a vnútorný svet autorky a sme s ním stotožnení. V tematickom okruhu sa nevyhýba ani súčasnému dianiu. No načiera aj do intímnych zákutí. Filozofický podtext a zovšeobecnenia  predurčujú  túto básnickú výpoveď k zamysleniu, čo je podstatou ľudského snaženia. Čo je trvalé a čo podenkové… Napovedá tomu už samotný názov zbierky „Chránené územie“. Prajem autorke vnímavých čitateľov, aby jej verše v nich  rovnako zarezonovali tak, ako zarezonovali aj vo mne.

 

PhDr. Eva Sisková, publicistka