Vyšiel bulharský preklad románu A. Hykischa – Spomeň si na cára

Na knižnom veľtrhu Bibliotéka v Bratislave dňa 8. novembra 2019 v stánku Literárneho informačného centra bol uvedený bulharský preklad románu Antona Hykischa s názvom Spomeň si na cára.

Román vyšiel vo vydavateľstve  Ergo v Sofii v edícii Moderná európska próza v preklade Ľudmily Kotarovej. Predslov pre bulharských čitateľov napísal historik Jan Rychlík z Českej akadémie vied.

1

2

3

Na prezentácii sa zúčastnil  autor Anton Hykisch, bulharský editor Asen Milčev a riaditeľka Bulharského kultúrneho strediska, pani Radeva. V živej besede autor osvetlil mnohé málo známe fakty z našej nedávnej histórie.