Vyšla antológia poviedok členov SC PEN Príbehy a iné slasti

Osudy zväzkov kníh bývajú rôzne, najmä keď ide o antológie, ktoré sú výsledkom predstavy, že tento žáner má byť reprezentatívny výber z tvorby v istom čase a od istých autorov. No nič už nie je dnes podľa starých dobrých pravidiel. Spisovateľ nie je slobodný človek a nie je nezávislý, čo je vo vysnívanej demokracii obrovský paradox! Áno, iste, umelec bol vždy sluhom toho, kto objednával a platil, a kto chcel tvoriť a neslúžiť, sa v chudobe plantal dejinami, kým neodišiel z tohto sveta neuznaný a kým sa jeho diela neujal dobrý interpret, ktorý ho vedel presláviť a najmä speňažiť!

Dnes tu funguje namiesto voľakedajších mocipánov Fond na podporu umenia, od ktorého projekt Poviedka SC PEN dostala dotáciu, ktorú však úradujúci prezident musel vrátiť, prezident po ňom o dotáciu znova žiadal, ale nedotiahol projekt z časových dôvodov a aj preto, že doťahoval mnohé iné projekty, napríklad Antológiu poézie a i.  do konca,  a po zmene tretieho prezidenta sme sa antológie ujali, pretože texty do nej boli už pozbierané a nachystané u tajomníka klubu, Antona Hykischa.

Príbehy a iné slasti

Cesta predkladanej antológie v jednom zo štyroch či piatich spisovateľských klubov súčasnej slovenskej scény bola teda skutočne tŕnistá. Ale nakoniec máme pred sebou poviedky autorov, ktorí sa v antológii chceli zúčastniť a poslali za seba to, čo považujú za reprezentatívne zo svojej tvorby.

Ambície SC PEN sú veľké, patrí k nim aj vlastné vydavateľstvo SC PEN. Sú však primerané veľkosti a zásadnému prínosu PEN klubu do dedičstva svetovej kultúry. Nesú so sebou okrem estetických kvalít aj ideu slobody tvorby a prejavu, boja za ľudské práva a demokracie, ktorá znamená aj rešpekt pred individualitou stvárnenia skutočnosti. Pre uznanie a kvalitu umeleckého diela však treba dvoch: toho, čo sa prihovára a toho, čo počúva – čitateľa. Dúfame, že si v tejto pestrosti vyberiete!

 

Mária Bátorová