Vyšla nová kniha Jána Tazberíka s názvom Pasca na svetlo

Vo vydavateľstve SC PEN vyšla v týchto dňoch nová kniha básnika Jána Tazberíka s názvom Pasca na svetlo. Tematika svetla sa tiahne celou jeho tvorbou a ako už názov napovedá, nie je tomu inak ani v najnovšej básnickej zbierke.

Kniha je rozdelená na 3 časti: Balady a antibalady, Dunajské kamene a poslednú, obsahovo najmenšiu časť s názvom Pane. „Do veršov Jána Tazberíka sa vstupuje ako do vnútra hmoty, bunky, či atómu, možno ako do abstraktného obrazu. A nielen tak, ale aj trebárs ako do opticky zväčšenej reality, do ktorej nazeráme prostredníctvom jej fragmentu – je ozajstná a predsa ju nevieme identifikovať,“ píše v recenzii o knižnej novinke česká spisovateľka Lydie Romanská.

Samotnú tvorbu knihy podporil formou štipendia z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Obálku a grafickú úpravu navrhol Dušan Babjak. Ilustrácie pochádzajú od svetoznámeho maliara, dizajnéra a grafika Kazimira Maleviča.

Pasca na svetlo je už v poradí siedmou knihou autora. Ján Tazberík debutoval zbierkou Pramene svetla (1977), po ktorej nasledovali knihy Rozpätie jasu (1983) a Interpunkcia svetla (1990). Po viac ako dvadsiatich rokoch odmlky vyšla zbierka básní Spod hladiny kameňa (2012), neskôr Spodný bod svetla (2014) a Svetlo a iné stroje (2016). Jeho básne boli doteraz preložené do 8 jazykov.

Vydanie knihy Pasca na svetlo podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
og