Aktuality v mesiaci február 2023

  • Výzva členov Slovenského centra PEN
    15 feb 2023

    Sme svedkami doby, keď eskalujú emócie a zdravé vnímanie sveta sa dostáva do vážnej krízy. Svet sa v novom tisícročí zmenil. Stal