Category Archives: Predstavitelia SC PEN

  • Skalský Vladimír
    24 okt 2023

    Narodený 26. 4. 1972 v Prešove Vzdelanie: Mgr. Univerzita Karlova v Prahe, , Matematicko-fyzikálna fakulta, odbor teoretická fyzika (1995) Gymnázium

  • Bátorová Mária
    20 júla 2016

    Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. *19. október 1950, Trenčín členka: SC PEN, Klubu nezávislých spisovateľov, SSS, ÖESV, ICLA Literárna vedkyňa, akademička