Category Archives: Ondrejička Erik

  • Krajina diamantov
    28 sep 2016

    Autor: Erik Ondrejička Erik Ondrejička je básnik, ktorý rehabilitoval tradičné prednosti slovenskej poézie: rytmus a rým. Rozvíja vývojovú líniu slovenskej