Komorovská Vladimíra

PhDr. Vladimíra KOMOROVSKÁ

*17. apríla 1961 Trenčianske Teplice členstvo: SC PEN

predsedníčka AOSS

kontakt: vlada.komorovska@gmail.com

http://www.litcentrum.sk/56913

http://www.slovakfemina.com/Vladimira-Komorovska.39.0.html

 

– absolventka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1980 – 1985) a odbornej stáže v Grete de la Défense i vo vydavateľstve Hachette (Le Journal du dimanche), Neuilly sur Seine v Paríži (1991 – 1992)

niekdajšia externá spolupracovníčka s redakciami slovenských periodík (Slovenka, Figúra, Zdravie, Závislosť, Abeceda zdravia, Quark, Plus 7 dní v rubrike História, Rodina a škola a Učiteľské noviny), v súčasnosti publikuje v literárnych časopisoch Romboid, Literárny týždenník, Slovenské pohľady a ENTER.

prekladateľka umeleckej i odbornej literatúry prevažne francúzskej proveniencie:

Laurence Cossé: Už nepíšete? (Pectus 2007)

Philippe Claudel: Končím (Pectus 2008)

Yann Andréa: Marguerite Durasová (Pectus 2009)

J. M. G. Le Clézio: Diego a Frida (DALi 2010)

Jean-Jacques Rousseau: Rozprava o pôvode a príčinách nerovnosti medzi ľuďmi (VSSS 2010), Rozprava o vedách a umeniach (VSSS 2011)

Jean-Paul Sartre: Slová (VSSS 2011), Hnus (VSSS 2011)

Denis Diderot: Rameauov synovec (VSSS 2012), D’Alembertov sen (VSSS 2013)

Émile Zola: Doktor Pascal (VSSS 2012)

André Maurois: René alebo Život vikomta de Chateaubriand (VSSS 2012)

Jean-Claude Perrier: Tajuplný Saint-Exupéry (DALi 2013)

 

držiteľka Ceny Slovenských pohľadov za preklady publikované v roku 2007:

Veľký masturbátor. Esej o S. Dalím + Amanda Lear: Amandin Dalí. (Slovenské pohľady, 2007, č. 3); Yann Andréa: M. D. / Tá láska. (Slovenské pohľady, 2007, č. 5)

Ceny SSS 2015 v oblasti prózy za štvorgeneračný román Utešená família

Ceny SC PEN 2015 za ten istý román Utešená família

 

zostavovateľka dvoch antológií poviedok slovenských spisovateliek:

Keď sa ženy odhalia (AHO3 2007) s poviedkou Na rozlúčku

Keď život šplechne do očí (AXIMA 2008) s poviedkou Žobrák

v antológii Ženy na ťahu (AXIMA 2012) jej vyšla poviedka Psychoška

 

autorka pôvodnej literatúry

zbierka poviedok Všivavé osudy (VSSS 2008)

mozaikové romány Papendeklová idylka (VSSS 2009) a Bonvivánske chiaroscuro (VSSS 2010)

románová freska Utešená família (VSSS 2015)  

odborné referáty

Preklad mien v dielach Nicole de Buron. (Fit konferencia. Preklad z/do málo rozšírených európskych jazykov. Smolenice 3.– 7. novembra 2001)

Preklad medicínskych textov z francúzštiny a tvorba terminológie. (Odborný preklad 2. Tvorba a využívanie prekladových terminologických a výkladových slovníkov)

Autorky v antológiách súčasnej slovenskej literatúry. (Kontúry voľnosti. Typológia slovenských a českých textov na prelome 20. a 21. storočia z hľadiska lingvistiky, štylistiky, poetiky a genelógie)

(Súčasní) francúzski autori v slovenskom preklade. Rendez-vous s francúzskou literatúrou.

 

 

PhDr. Vladimíra Komorovská

née le 17 avril 1961 à Trenčianske Teplice

traductrice des belles-lettres, femme écrivain

 

membre de SC PEN (Centre slovaque PEN)

présidente de l’AOSS (l’Association des organisations des écrivains de la Slovaquie)

 

vlada.komorovska@gmail.com        aoss.spisovatelia@gmail.com

http://www.litcentrum.sk/56913

http://www.slovakfemina.com/Vladimira-Komorovska.39.0.html

1980 – 1985 ancienne élève de la Faculté des Lettres à l’Université Komenský à Bratislava

1991 – 1992 stagiaire de formation professionnelle au Greta de la Défense et dans le Journal du Dimanche (Neuilly-sur-Seine) à Paris

1992 – 2004 ancienne pigiste dans plusieurs revues slovaques Slovenka, Zdravie, Závislosť, Abeceda zdravia, Quark, Plus 7 dní dans la chronique nommée L’Histoire, Rodina a škola et Učiteľské noviny.

– Depuis 2005 auteure des nouvelles, des essais et des traductions dans les revues littéraires Romboid, Literárny týždenník, Slovenské pohľady et ENTER.

– Traductrice de plus de cinquante ouvrages, notamment:

Už nepíšete? (Vous n’écrivez plus? de Laurence Cossé; Éd. Pectus, 2007)

Končím (J’abandonne de Philippe Claudel; Éd. Pectus, 2008)

Marguerite Durasová (M. D. d’Yann Andréa; Éd. Pectus, 2009)

Rozprava o pôvode a príčinách nerovnosti medzi ľuďmi (Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes de Jean-Jacques Rousseau) et Rozprava o vedách a umeniach (Discours sur les sciences et les arts de Jean-Jacques Rousseau; tous les deux aux Éd. VSSS, 2010 et 2011)

Diego a Frida (Diego & Frida de J. M. G. Le Clézio; Éd. DALi, 2010)

Slová (Les Mots de Jean-Paul Sartre) et Hnus (La Nausée de Jean-Paul Sartre; tous les deux aux Éd. VSSS, 2011)

Rameauov synovec (Le Neveu de Rameau de Denis Diderot) et D’Alembertov sen (Le Rêve de D’Alembert de Denis Diderot; tous les deux aux Éd. VSSS, 2012 et 2013)

Doktor Pascal (Le Docteur Pascal d’Émile Zola; Éd. VSSS, 2012)

René alebo Život vikomta de Chateaubriand (René, ou la Vie de Chateaubriand d’André Maurois; Éd. VSSS, 2012)

Tajuplný Saint-Exupéry (Les mystères de Saint-Exupéry de Jean-Claude Perrier; Éd. DALi, 2013)

– Détentrice du Prix Slovenské pohľady de la traduction 2007,

Prix SSS 2015 du roman de quatre génération La famille délectable 2015,

ainsi que du Prix SC PEN 2015 du même roman La famille délectable 2015

– Éditrice de trois anthologies comportant quatorze récits des auteures slovaques sous les titres Keď sa ženy odhalia (Quand les femmes se mettent à nue, Éd. AHO3, 2007), Keď život šplechne do očí (Quand la vie éclabousse aux yeux, Éd. AXIMA, 2008) et Ženy na ťahu (Les femmes, c’est à vous de jouer, Éd. AXIMA 2012), dans lesquelles elle a publié ses nouvelles Na rozlúčku (Adieu), Žobrák (Le Quémandeur) et Psychoška (Psy).

– Femme auteur de début littéraire nommé Všivavé osudy (Les Sorts déplorables, Éd. VSSS, 2008), de deux romans mosaïqués Papendeklová idylka (La Petite idylle de Pappendeckel, Éd. VSSS, 2009) et Bonvivánske chiaroscuro (Chiaroscuro de bonvivant, Éd. VSSS, 2010) et du roman-fleuve Utešená família (La famille délectable, Éd. VSSS 2015)

– Femme auteur des exposés Preklad mien v dielach Nicole de Buron (La traduction des noms propres dans les romans de Nicole de Buron). In: Fit konferencia. Preklad z/do málo rozšírených európskych jazykov. Smolenice 3.– 7. novembra 2001; Preklad medicínskych textov z francúzštiny a tvorba terminológie (La traduction des textes médicaux du français en slovaque et la création de terminologie). In: Odborný preklad 2. Tvorba a využívanie prekladových terminologických a výkladových slovníkov; Autorky v antológiách súčasnej slovenskej literatúry (Les auteures dans les anthologies de la littérature contemporaine slovaque). In: Kontúry voľnosti. Typológia slovenských a českých textov na prelome 20. a 21. storočia z hľadiska lingvistiky, štylistiky, poetiky a genelógie; (Súčasní) francúzski autori v slovenskom preklade (Les auteurs contemporains français dans ma traduction slovaque). Rendez-vous avec la littérature française.