1968 – Polčas rozpadu komunistického režimu od Juraja Alnera

Rok 1968, denníkové záznamy a citáty z domácej i zahraničnej tlače. To všetko nájdeme v knihe 1968 – Polčas rozpadu komunistického režimu od člena SC PEN, novinára a spisovateľa Juraja Alnera. Slávnostne ju uviedol do života v utorok 6. marca 2018 v kníhkupectve Martinus, na Obchodnej ulici v Bratislave. 

Denníkové záznamy autora svedčia o tom, že rok 1968 bol pre mnohých symbolom túžby po demokracii, pre iných okupáciou a tragédiou z 21. augusta s mnohoročnými dôsledkami. Od augusta 1968 uplynulo polstoročie a na Slovensku žije niekoľko generácií, ktorým mená a pojmy ako socializmus s ľudskou tvárou, august ’68, šesťdesiate roky, Pražská jar či Alexander Dubček nehovoria vôbec nič.

Knihu, ktorá vyšla vo vydavateľstve Marenčin PT, spolu s autorom v Martinuse prezentovala novinárka Oľga Baková, predseda SC PEN Milan Richter a historik, spisovateľ Dušan Kováč.

Ešte v auguste a septembri 2018 odznelo na Rádiu Devín päť častí rozhlasovej relácie s názvom 1968, denník novinára. V dokumentačnom stredisku pre súčasné dejiny na zámku Weitra v Rakúsku bola 5. augusta 2018 pódiová diskusia o roku 1968 a jeho dôsledkoch, okrem Juraja Alnera na nej vystúpil aj exprezident ČR Václav Klaus a Pavel Dubček (syn Alexandra). V septembri 2018 autor diskutoval na tému Normalizácia aj v RTVS, v publicistickej relácii Večera s Havranom.