Anton Hykisch besedoval na Trnavskej poetike

Anton Hykisch sa zúčastnil na autorskom večeri VERTE HYKISCHOVI v rámci cyklu literárnych besied Trnavská poetika na nádvorí radnice v Trnave dňa 13. júna 2017. Na besede sa zúčastnil aj riaditeľ Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov Roman Michelko.
Besedu moderoval Pavol Tomašovič, úryvky z najnovšieho románu VERTE CISÁROVI uviedol básnik a prozaik Štefan Kuzma. S pozitívnymi dojmami z Hykischovej tvorby sa vyznala Zlatka Matláková.Anton1
Početné obecenstvo ocenilo aj umelecký výkon speváčky Jany Andevskej, ktorá dotvorila neobyčajne srdečnú atmosféru letného podvečera. Keďže autor mal v ten večer meniny, Jana mu venovala aj osobitnú pesničku.

Anton3