Básne 31 autorov SC PEN nájdete v antológii Dialóg s básňou

Veľké tvorivé rozpätie prezentovaných básní – od viazaného verša po báseň v próze, od najintímnejšej lyriky po spoločensky angažované texty. Takúto rozmanitosť môžu čitatelia objaviť v antológii poézie členov Slovenského centra PEN s názvom DIALÓG S BÁSŇOU, ktorá vyšla v roku 2018.

dialog2 (Malé)„Aj generačné rozpätie v antológii je značné – veľké osobnosti slovenskej kultúry a poézie, ako Albert Marenčin, Ján Buzássy či Dezider Banga, delí od najmladšieho autora v antológii Martina Chudíka takmer šesť desaťročí,“ prezradil jeden z editorov, Ján Tazberík.

Určite treba podotknúť, že Dialóg s básňou je prvou komplexnou antológiou Slovenského centra PEN v jeho doterajšej histórii. Celkovo 31 básnikov na 174 stranách rozvíja svoj bytostný dialóg s básňou. Okrem už spomínaných ide o autorov ako: J. Alner, I. Baláž, M. Bančej, M. Bátorová, V. Benková, B. Brendza, J. Cíger, I. Čičmanec, M. Demák, E. Farkašová, M. Hlušíková, I. Hochel, O. Kalamár, H. Košková, Z. Kuglerová, J. Kuniak, Š. Kuzma, J. Leikert, P. Mišák, E. Ondrejička, M. Richter, I. Ruttkayová, Z. Taneski, M. Vlado, L. Volko a P. Žantovský.

Editorsky sa na knihe podieľali: Milan Richter, Ján Tazberík a Zuzana Kuglerová. O grafickú úpravu sa postaral Dušan Babjak. Vydanie tejto knihy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Prvá prezentácia knihy Dialóg s básňou bola 21. mája 2018 v Letnej čitárni U červeného raka v Bratislave. Antológiu predstavila poetka Etela Farkašová a básnici Ireney Baláž, Boris Brendza, spolu s predsedom SC PEN, Milanom Richterom. Slovenské centrum PEN následne zorganizovalo aj druhý literárny večer v čitárni U červeného raka, na ktorom vystúpil básnik Ján Buzássy, poetka Zuzana Kuglerová a stretnutie moderoval básnik Ján Tazberík.