Bibliotéka 2016 – Baláž Ireney, Ján Tazberík a Ján Buzassy

Na tohtoročnej Biblioteke nebudú chýbať ani autori SC PEN. Prijmite pozvanie troch básnikov – Ireneya Baláža, Jána Tazberíka a Jána Buzássyho na podujatie s názvom:

POÉZIA OTVORENÁ OPONE ČASU

PROGRAMOVÉ CENTRUM 1

  1. 11. 2016, piatok

10:00 – 11.00

Poézia otvorená opone času.

 

Ján Buzássy

výber z najnovšej tvorby,

 

Ján Tazberik

verše z tohoročnej

zbierky: Svetlo a iné stroje

a

Ireney Baláž

verše z knihy: Čas hmatu (ako voňajú sny)

 

moderuje: Ireney Baláž

Garant: Slovenské centrum P.E.N.