Cenu SC PEN 2020 získal Jozef Leikert za dielo Mňačko a Izrael

Ako každoročne, tak aj v tomto roku, odborná porota Slovenského centra PEN udelila výročnú cenu za literárne dielo autorovi – členovi SC PEN, ktorého kniha vyšla vo vydavateľstve v roku 2020. Do súťaže sa prihlásilo dvanásť spisovateľov s pätnástimi knihami.

Cenu SC PEN udelila porota v zložení Milan Materák – predseda, Ivica Ruttkayová a Jozef Slovák, básnikovi, historikovi a spisovateľovi literatúry faktu Jozefovi Leikertovi za knihu Mňačko a Izrael. Autor vo svojom diele neopakovateľným spôsobom, z archívnych záznamov a výpovedí pamätníkov, zobrazil strhujúci obraz doby, v ktorom vystupujú známe i menej známe postavy vtedajšej kultúrnej i politickej scény. Tie sa k nám prihovárajú zo zápisníc ŠtB, zo záznamov zo zasadnutí Komunistickej strany Československa, zo spisovateľských či iných organizácií, ale aj ústami pamätníkov. Kniha je voľným pokračovaním autorovej knihy Taký bol Ladislav Mňačko z roku 2008 a opisuje politické a osobné peripetie známeho novinára a spisovateľa v rokoch 1967 a 1968. Dielo je cenným dokumentom doby a biografie významnej slovenskej kultúrnej osobnosti 20. storočia – autora legendárneho románu Ako chutí moc – ktorého si jeho súčasníci pamätajú ako „československého Solženicyna“.

Porota tiež udelila tri prémie SC PEN, ktoré získali: Jaroslav Klus za román Sólista, Etela Farkašová za prózu Záchrana sveta podľa G.Juraj Alner za básnickú zbierku Stopy v piesku. 

mnacko

Správu zverejnili aj:

TASR

PRAVDA