Kuglerová Zuzana

Zuzana Kuglerová sa narodila 23.11.1955 v Bratislave.Je členkou literárnych organizácií: SC PEN, Spolok slovenských spisovateľov, Združenie macedónskych spisovateľov

Štúdium:

Gymnázium Ladislava Sáru, Bratislava, nadstavbové štúdium Modra, pedagogika pre staršiu mládež, FFUK, žurnalistika (nedokončené)

 Do literatúry vstúpila zbierkou poézie Madona v hmlách v roku 1982. Tvorivo vyrástla v platforme Nové slovo mladých.  V rokoch 1990 – 1993 sa stala spoluzakladateľkou a riaditeľkou vydavateľstva Nádej, 1993 – 1998 majiteľkou a konateľkou vydavateľstva Dúha v Bratislave, v rokoch 1998 – 2000 spolupracovala s vydavateľstvami Tranoscius v Trnave a Knižné centrum v Žiline, zároveň redigovala detský mesačník Dúha. Vydala cca 27 kníh, z toho tri v spoluatorstve. Žánrovo sa venuje predovšetkým historickému románu a zbieraniu povestí v rôznych regiónoch Slovenska.

Z tvorby:

Madona v hmlách (poézia, 1982, Slovenský spisovateľ)

Opakovaný záber (poézia, 1984, Smena)

Beda porazeným (historický román z čias ranného kresťanstva, 1992, Nádej)

Slnečný lúč Svetláčik (zbierka kresťansky orientovaných rozprávok, 1995, Nádej )

Turkova stupaj (zbierka povestí, 2002, Spolok slovenských spisovateľov)

Čarodejnica z Petrovíc (historický román o takz. bosoráckych procesoch na severnom Slovensku, 2003 Vydavateľstvo Matice slovenskej)

Rytier a zbrojnoš (dvojdielny historický román z obdobia pôsobenia Turkov na Slovensku, 2005 a 2006, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov)

Kliatba kožušníkovej vdovy (zbierka povestí mesta Žiliny, 2007, Vydavateľstvo Matice slovenskej)

Dcéra riečnej panny (historický román z čias keltského osídlenia, 2008, vydavateľstvo Matice slovenskej)

V tureckom náručí (voľné pokračovanie dvojzväzkového románu Rytier a zbrojnoš, 2014 TRIO)

Legenda o Selenovi (historický román z postveľkomoravského obdobia, 2015 TRIO)

Najkrajšie slovenské rozprávky (prerozprávaný výbor z tvorby Pavla Dobšinského, 2016 GEORG – Žilina)