Dňa 10. 9. vo večerných hodinách nás opustil Dr. Amrit Mehta vo veku nedožitých 76 rokov

Na Slovensko, do Literárneho informačného centra prišiel Dr. Amrit Mehta, germanista a šéfredaktor indického medzinárodného časopisu Saar Sansaar s odporúčaním z Rakúska a prijal ho riaditeľ Alexander Halvoník  (cca v roku 2007/8?), ktorý zvolal germanistov a anglistov, spisovateľov a literárnych vedcov, aby ich zoznámil s týmto cudzincom, pretože mal záujem o kultúru a literatúru Slovenska. Na dlhé roky sme sa stali priateľmi, nielen profesionálne, ale aj rodinne. Vždy, keď boli manželia Mehtovci v Európe, povedzme v blízkej Viedni, pozvali sme ich do Bratislavy. V roku 2016 boli s manželkou Meeu u nás aj so synom a jeho rodinou. Nemali sme, žiaľ,  nikdy čas prijať pozvanie a oplatiť im tieto návštevy. Viem však, že v Indii hostil mnohých slovenských spisovateľov.

Hneď na začiatku ma požiadal, aby som  do časopisu Saar Sansaar napísala o slovenskej literatúre, neskôr tam publikoval moje krátke poviedky a posielal odozvy od čitateľov… Až tento rok v marci mi poslal preložený román Stred (prekladal do jazyka hindu cez nemecký preklad, Mitte 2018). Medzitým však preložil mnohé naše literárne diela (Banáš 3 diela, Farkašová 3 diela, Balla 1, Kompaníková 1 , Hvorecký 1, Brežná 1, a cca tri antológie slovenskej súčasnej prózy). Tento enormný výkon ostal v našej kultúre bez ocenenia (napriek nášmu návrhu) a bez odozvy našej kultúrnej obce. Aj výraz uznania a vďaky je znakom kultivovanosti.

Dr. Amrit Mehta bol univerzitný pedagóg, literárny vedec, zakladateľská osobnosť, skromný, mimoriadne usilovný a nezištný človek, most medzi ďalekou Indiou a Európou, človek zapálený pre sociálnu spravodlivosť a kvalitnú kultúru.

Hovoril o mne ako o sestre…

Tak, brat môj, prajem ti pokojný večný odpočinok. Zaslúžiš si ho. Ostanú nám tu tvoje preklady!

Mária Bátorová