Kde končí próza a začína sa báseň?

Cerveny rak 22.8.2016

V letných rozhovoroch u Červeného raka sa poprední literárni tvorcovia Juraj Šebesta, Rút Lichnerová a Ján Buzassy pod vedením moderátorky Ivici Ruttkayovej porozprávajú o tom, kde končí báseň a začína sa próza. Hosťom bude aj hudobník Juraj Turtev.