Literárna jar Ondreja Čiliaka 2023

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi vyhlasuje 20. ročník celoštátnej súťaže literárnej tvorby „Literárna jar Ondreja Čiliaka“.

Literárna súťaž je určená všetkým vekovým kategóriám (deti, mládež, dospelí – vrátane seniorov).

Každý účastník môže zaslať maximálne 3 vlastné básne alebo 1 prozaický útvar v rozsahu 10 normostrán.

Diela do súťaže je možné prihlásiť výlučne elektronicky, zaslaním prác na e-mail sutaz@hnkpd.sk. V úvode diela je potrebné uviesť meno autora, vek, adresu, mailový aj telefonický kontakt.

Odborná porota určuje troch víťazov v každej z kategórií:

Žiaci do 12 rokov

  • Poézia
  • Próza

Študenti do 18 rokov

  • Poézia
  • Próza

Dospelí do 60 rokov

  • Poézia
  • Próza

Seniori nad 60 rokov

  • Poézia
  • Próza

Do súťaže sa môže prihlásiť autor od 6 rokov, ktorý sa venuje neprofesionálnej literárnej tvorbe v kategórii poézia a próza. Téma je voľná.

Diela bude hodnotiť porota v zložení: Jozef Banáš, predseda poroty, Lucia Čarná za vydavateľstvo IKAR,  Marek Mittaš za Hornonitriansku knižnicu v Prievidzi a SC PEN.

Vyhlásenie súťaže: 1. marec 2023.

Uzávierka súťaže: 14. apríl 2023.

Vyhlásenie výsledkov a slávnostné vyhodnotenie: 16. jún 2023.

Viac informácií aj podmienky prihlásenia nájdete v propozíciách na stránke Hornonitrianskej knižnice: www.hnkpd.sk.

 Podujatie z verejných zdrojov  podporil Fond na podporu umenia.