Medzinárodný festival Jána Smreka v novembri 2019

Večerom poézie s medzinárodnou účasťou sa začne v pondelok 11. novembra 2019 Medzinárodný literárny festival Jána Smreka v bratislavskom Zichyho paláci. 

Súčasťou festivalu budú aj tento rok viaceré autorské čítania v Bratislave a Trnave aj besedy na školách. Okrem zahraničných autorov sa na podujatiach predstavia aj viacerí slovenskí básnici a poetky.

Organizátor, ktorým je SC PEN, udelí aj tento rok jednému zo zahraničných spisovateľov Cenu Jána Smreka.

 aa1.Plagát Festival Jána Smreka 2019 - def_Plagát Festi