Noví členovia SC PEN

Výbor SC PEN na svojom októbrovom zasadnutí  a následne aj na VZ SC PEN, dňa 8. 11. 2023, prijal a schválil nasledovných nových členov: Bohumilu FERENČUHOVÚ a Máriusa KOPCSAYA.
Vítame ich a veríme, že budú veľkým prínosom k činnosti SC PEN.