O Ostrihome a národe v Esztergome

V priestoroch Nadácie Svätého Vojtecha pre výskum strednej a východnej Európy v Ostrihome, na medzinárodnej konferencii Zmeny národnej identity Slovákov, ktorá sa uskutočnila v rámci výskumného projektu „Národ a identita v 20. storočí” dňa 10. októbra 2016 prednášal aj Viliam Jablonický na tému „Ostrihom a Ostrihomské arcibiskupstvo v slovenskom kultúrnom, náboženskom a historickom vedomí „.

Konferencia maďarských a slovenských historikov sa sústredila na zmeny národného povedomia Slovákov v nasledujúcich oblastiach: religiozita a slovenská identita v barokovom období, zmeny symbolov národnej identity, premena národného povedomia Slovákov po roku 1918, katolícka identita na Slovensku v 20. storočí.

Texty výjdu v zborníku.

Viliam Jablonický

Foto: Margaréta Vyšná