Otvorený list veľvyslanectvu Bieloruskej republiky v SR

Vážený pán Chargé d’Affaires,
moc má veľkú moc – môže pomáhať a tvoriť, ale môže tiež ničiť (dokonca aj toho, kto ňou vládne). A veľkú moc má aj slovo, preto sa ho mocní tohto sveta tak boja. Poslaním Slovenského centra PEN je aj v mene PEN International chrániť slobodu slova a možnosť vyjadrovať svoje názory. Slovenský spisovateľ Ladislav Mňačko píše v románe “Ako chutí moc” o záludnosti moci. Ten, kto ňou vládne, sa zrazu nevie zbaviť strachu, že o ňu príde, preto zastrašuje iných.
Svet sa vyvíja objavovaním pravdy i spoznaním omylov. Veľkosť človeka, ktorému ľud zveril právo vládnuť spočíva aj v poskytnutí priestoru pre stret rôznych názorov na ceste k poznaniu a pokore, ktorá nás robí ľuďmi. Iba naozajstná osobnosť si dokáže priznať, že sa môže mýliť.
Povinnosťou novinára je chcieť poznať pravdu a jeho právom je tlmočiť svoje poznanie verejnosti. Preto považujeme za dôležité, zastať sa tých, ktorým je toto právo upierané ako uväznenému Ramanovi Pratasevičovi. Stojíme na strane občanov Bieloruska a tých, ktorým na slobode slova záleží.

Prajeme bieloruskému ľudu veľa šťastia v zápase dobra so zlom i so záludnosťou a nevyspytateľnosťou moci.

V mene Výboru Slovenského centra PEN

Branislav Slyško
prezident Slovenského centra PEN

 

Link na znenie listu v novinách SME.