Poetické soaré v Moaré

Medzinárodné stretnutie stredoerópskych básnikov v bratislavskej literárnej kaviarni

O tom, že aj v dnešnej dobe má poézia svoje čestné miesto medzi ľuďmi, svedčí aj večer medzinárodnej poézie „Poetické soaré v Moaré“, ktory sa konal v pondelok 23.1.2017 o 18:00h v Gallery bar Moaré na Laurinskej 7 v Bratislave, ktorého priestory pre túto príležitosť poskytol jeho majiteľ Ján Mičík. Išlo o príjemný večer, ktorého realizáca vznikla na podnet rumunského básnika a predkladateľa Mirceau Dana Duty a slovenského básnika Martina Chudíka. Spoluorganizátormi literárneho podujatia sa stali Slovenské centrum PEN a Združenie internetových autorov PARS ARTEM.

Moare7

Prezident SC PEN Milan Richter otvára medzinárodné stretnutie básnikov symbolickým prípitkom priateľstva

Poetický večer sa začal slávnostným prípitkom, ktorý predniesol nový predseda SC PEN Milan Richter. Podujatie moderovala slovenská poetka Zuzana Kuglerová a večer spestril hudobnými vstupmi hudobník a básnik Matej Kubriczký, ktorý zahral a zaspieval zhudobnené básne od básnikov Martina Chudíka, Romana Beňa a Erika Ondrejičku.

Ako prví prečítali svoje básne mladí autori z neoficiálneho Bratislavského literárneho klubu BRAK. Martin Chudík predniesol básne zo svojej debutovej zbierky Ukryté v dotykoch, z druhej zbierky Cestovný (ne)poriadok a nieľko textov aj zo svojej najnovšej tvorby. Martina Grmanová prečítala verše z básnickej zbierky Chiméra, Roman Beňo zo zbierky Vrstvenie a Oľga Gluštíková predstavila okrem svojej básnickej zbierky Uložená do stromov aj básne zo svojho nového rukopisu. Nasledoval poetický blok, v ktorom sa predstavili zahraniční hostia – rumunský básnik a prekladateľ Mircea Dan Duta, rumunská poetka Denisa Duran, poetka z Bulharska Dimana Ivanova a chorvátsky básnik Marko Pogačar, ktorí predstavili svoju tvorbu v slovenských a českých prekladoch.

Moare5

Rumunský básnik Mircea dan Duta recituje svoju poéziu

Koniec večera sa niesol opäť v znamení slovenskej poézie. Slovenský básnik, prekladateľ a predseda SC PEN Milan Ríchter prečítal existenciálne básne s tematikou holokaustu. Básnik a tajomník Spolku slovenských spisovateľov Ján Tazberík predstavil svoju najnovšiu básnickú zbierku Svetlo a iné stroje. Básnik a aforista Ondrej Kalamár prečítal zo svojej novej zbierky filozoficko-satirickej poézie Vstup na vlastné bezpečie. Poetka a autorka historických románov a povestí Zuzana Kuglerová predniesla ľúbostné a intímne básne zo zbierky HRAJ (sa so mnou). Básnik Erik Ondrejička sa prezentoval filozofickými veršami, ktorým nechýbal rytmus a rým. Inšpiratívny večer bol dôkazom toho, že poézia nespája len ľudí, ale aj národy a kultúry. Ešte dlho sa naň bude v dobrom spomínať.

Moare2

Na snímke zľava: Martina Grmanová, Marko Pogačar a Dimana Ivanová

 

Martin Chudík,

foto: Dimana Ivanová, bulharská poetka