Pozvánka na literárny večer: poézia na celý život

Literárny večer v čitárni U červeného raka, ktorý bude venovaný jubilujúcemu nestorovi slovenskej poézie Albertovi Mareninovi a najmladšiemu členovi SC PEN, Martinovi Chudíkovi. Srdečne pozývame.

Pozvanka - Martin Chudík, Marenčin.