Pokoj ľuďom dobrej vôle

vianocePokoj ľuďom dobrej vôle, veľa šťastia, zdravia, lásky a mieru želá SC PEN.