1968 – Polčas rozpadu komunistického režimu

ALNER, JURAJ : 1968 – Polčas rozpadu komunistického režimu. Marenčin 2018, 314 s.