ANTON HYKISCH: MOJA ŠTIAVNICA

Hykisch, Anton : Moja Štiavnica. Bratislava: Marenčin PT, 2018, II. vydanie, 256 s.

Je to hrsť spomienok na detstvo a mladosť? Alebo hold geniu loci čarovnému mestu, kde sa snúbi nádherná príroda s mágiou dejín? Je to oboje. Kniha spomienok na Banskú Štiavnicu, ako ju Anton Hykisch videl od detstva cez mladé roky v prvej polovici minulého storočia. Chce zachytiť magickú silu, ktorá poznačí každého obyvateľa. Zároveň odhaľuje búrlivé i tragikomické obrazy zaniknutého života z minulého storočia. Fakľový sprievod 14. marca 1939, esesmani s čokoládou, bieli Rusi a ďalšie udalosti, ktoré poznačili ľudí v čase autorovho dospievania. Zo spomienok vanie nostalgia za svetom detstva a gymnaziálnymi rokmi v čudesnom prostredí: poschodové záhrady a strmé schody v úzkych uličkách, pivnice, pavlače, obchody na korze, rozkoše kúpania v tajchoch či týždenné menu v meštianskej domácnosti, Joergesova tlačiareň či tajomný Starý zámok.