Petr Žantovský: Never more

V pořadí už pátá sbírka člena SC Pen Petra Žantovského (*1962) nese „poeovský“ název Never more (nakladatelství KMEN 2020), a to proto, že jejím ústředním tématem je odcházení – lidí, hodnot, smyslu věcí a života. V tomto smyslu vnitřně navazuje na sbírku Zakázané květiny, za kterou autor dostal výroční prémii SC Pen za rok 2016. Literární vědec Jan Šulc v doslovu ke knize píše: „Při četbě veršů Petra Žantovského v jeho nové sbírce Never more může čtenář hned napoprvé vnímat čtyři základní rysy jeho poezie. Prvním je rytmičnost a pročištěná zpěvnost veršů, svědčící o důvěrném vztahu k poezii zpívané, jež byla v mládí určující zkušeností pro autorovu (i mou) čtenářskou generaci. Druhým nepřehlédnutelným rysem je celková nálada, kterou v nás verše vyvolávají. Nálada údivu a sevření srdce nad míjením času, atmosféra nostalgie, místy smutku a stesku – ze smrti blízkých, ze životních ran, z bolesti. Třetí rys – Žantovský je – stejně jako četní básníci generací předchozích i současných – spjat s literaturou a širší kulturní tradicí, již si osvojuje, a ona mu pak pomáhá vyrovnávat se se současným světem, často zraňujícím a bolestným. Čtvrtým rysem Žantovského poezie je zájem o veřejný, společenský rozměr lidského života, viděný v historické perspektivě.“