Precitnúť

Tretia básnická zbierka Martina Chudíka s názvom Precitnúť (VSSS, 2018) je z  hľadiska kompozície rozdelená do dvoch tematicko-motivických celkov – Bosou nohouCez kľúčovú dierku. Prvá časť, Bosou nohou, pozostáva z reflexívnej a existenciálnej lyriky. V druhej časti, Cez kľúčovú dierku, sa nachádzajú intímne a ľúbostné básne. Vykresľujú lásku k žene v dvoch neoddeliteľných podobách – fyzickej a duševnej. Precitnúť znamená zobudiť sa do stavu plného vedomia. No čo ak je tým plným vedomím práve stav, keď si intenzívnejšie uvedomujeme ďalší rozmer života, ktorý nám poézia bez pochyby ponúka?