Štefan Kuzma: Atlas bielej

Atlas bielej je novou básnickou zbierkou člena Slovenského Centra PEN, básnika a prozaika, Štefana Kuzmu. Kniha nadväzuje na autorovu doterajšiu básnickú tvorbu, najmä na knihu Šepot a básnickú skladbu Naveky, ktoré vyšli v roku 2016. Štefan Kuzma sa v tejto zbierke vyhraňuje ako básnik drobných detailov a nezodpovedaných otázok o vesmíre i o človeku. Zbierka básní vyšla vo Vydavateľstve SC PEN v roku 2019.