ŽIVOT JE LEN CHODIACI TIEŇ

Vo vydavateľstve SC PEN vyšla v týchto dňoch nová kniha Ivana Čičmanca s názvom Život je len chodiaci tieň: Výber z esejí a článkov (2013-2017). Výberom esejí, článkov a úvah z r. 2013 – 2018 Život je len chodiaci tieň nadväzuje výborný, no často opomínaný slovenský teatrológ, esejista, prozaik a básnik Ivan Čičmanec, žijúci už 50 rokov v nórskom Osle, na svoju knihu Krehké čaro disonancií (Kalligram 2012), sčasti na knihu Z večerných kontemplácií (Hronka 2019) a dopĺňa tak pozoruhodný súbor svojich prozaických, a filozofických kníh, čo v posledných 15 rokoch vyšli vo vydavateľstve MilaniuM, ktoré vydalo tiež jeho zbierku básní Fialová hudba. Súčasťou knižného výberu Život je len chodiaci tieň sú analytické pohľady na literárne dielo klasikov (Shakespeare, Ibsen, Vajanský či Timrava) a tiež kratšie zamyslenia nad tvorbou a spoločenskými aktivitami slovenských spisovateľov (Ivan Kadlečík a Július Vanovič).

Príspevky všeobecnejšieho charakteru zastupuje osobne ladené rozprávanie o autorových skúsenostiach ako prekladateľa slovenskej literatúry do nórčiny, kritická úvaha o niektorých módnych tendenciách v európskom divadle, ako aj ironické zamyslenie sa nad komercializáciou verejného života na Slovensku. Spoločnými znakmi týchto úvah sú skeptický pohľad na svet, úsilie o kritiku povrchnosti a antiduchovnosti, ale aj vedomie európanstva a slovenskosti ako záruk kultúrnej autenticity a kontinuity. Autorove hodnotenia kultúrnych javov a osobností sú často subjektívne, miestami provokatívne a vychádzajú predovšetkým z jeho úzkych kontaktov so slovenskou a nórskou kultúrou, zo živého záujmu o svetovú literatúru a divadlo, ako aj z úsilia zaostrovať pozornosť na nadčasové duchovné a civilizačné hodnoty. Vydanie knihy podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.