Pozvánka: Vladimíra Komorovská a Viera Švenková v letnej čitárni Červený rak

Srdečne pozývamena literárny večer s prozaičkami, členkami Slovenského centra PEN – v pondelok 19.6. o 17.00Layout 1