Predseda Slovenského centra PEN Branislav Slyško: “ 86. Svetový kongres PEN International 2020 sa prvýkrát v histórii uskutočnil online.“

Svetový kongres PEN Inernational 2020 Sloboda slova v podmienkach pandémie  sa namiesto pôvodne plánovaného stretnutia v Štokholme, konal v digitálnom priestore. Práve aktuálna pandemická situácia súvisiaca s opatreniami vlád niektorých krajín obmedzujúcimi aj legislatívnymi zásahmi slobodu slova sa stala sloganom novembrového kongresu manažovanom koordinátorkou PEN International Olhou Mukha, na ktorom sa online zúčastnil aj predseda Slovenského centra PEN Branislav Slyško.

Jeho účastníci prijali rezolúcie o slobode slova a o Číne: PEN Resolution on Freedom of Expression in the Time of COVID-19 a PEN Resolution on China a zvolili nového viceprezidenta PEN International Jensa Lohmanna z Dánskeho centra PEN. Účastníci tiež privítali tri nové PEN centrá z Grécka, Mexika a Ekvádoru. Tajomníčka PEN International Kätlin Kaldman informovala o organizačných zmenách: okrem existujúcej finančnej subkomisie vzniknú subkomisie  pre priamu komunikáciu, pre budúcnosť a ďalších sto rokov PEN International a tiež subkomisia k oslavám storočnice.

Práve pred storočnicou PEN International, ktorá bude headlinom septembrového Svetového kongresu 2021 v Oxforde snáď už zase live a s inšpiratívnymi osobnými stretnutiami, je vhodné si pripomenúť cestu, ktorou táto prestížna medzinárodná spisovateľská organizácia chrániaca slobodu slova prešla od prvotných zoskupení niekoľkých spisovateľov v Londýne  až po súčasnú sieť takmer 150 centier na celom svete. Prezidentka PEN International Jennifer Clement v spolupráci s ďalšími piatimi spoluautormi pripravuje k stému výročiu reprezentatívne dielo „A“ History. 

Slovenské centrum PEN by k 100. výročiu SC PEN chcelo prispieť aj publikáciou dokumentujúcou svoju vlastnú históriu s výstižným anglickým sumárom, aby mohla byť prezentovaná aj v medzinárodnom prostredí.