PREHLÁSENIE SC PEN

Členovia SC PEN na svojom zasadnutí – Valnom zhromaždení – dňa 8. 11. 2023 vydávajú prehlásenie, ktoré vychádza z cieľov Charty PEN.

Iniciatíva tohto prehlásenia sa obracia na medzinárodnú aj domácu politickú, spoločenskú a intelektuálnu scénu s apelom na zachovanie stability v oblasti politiky a kultúry, na jej pozdvihnutie na úroveň, ktorá je bežná v európskych liberálnych demokraciách. Voláme k rešpektu k slobode slova v hraniciach zákona, rešpektu práv spisovateľov, rešpektu k autorite inštitúcie prezidenta/prezidentky SR, rešpektu k serióznosti inštitúcie poslanca NR SR, aby sa zabránilo svojvoľným provokáciám jednotlivcov – poslancov NR SR inšpirovaných totalitnými ideológiami alebo obdivom k autoritárskym zriadeniam. Žiadame zachovanie demokratickej podstaty Slovenskej republiky a jej kľúčových politických inštitúcií.

Využijúc svoje právo a povinnosť zachovať podstatu Charty PEN aj vo vnútri národnej kultúry, vyzývame k  demokratickému – t. j. paritnému zastúpeniu a účasti rôznych spisovateľských zoskupení v grémiách, ktoré rozhodujú o financiách z daní poplatníkov pre kultúru a vydavateľskú činnosť, k zamedzeniu skupinového hegemónneho zastúpenia a rozhodovania o existencii/neexistencii slovenských médií s dostatkom predplatiteľov, a tým k rozšíreniu plurality názorov vo verejnej diskusii.

Za členskú základňu:

Mária Bátorová

prezidentka SC PEN