Š. Kuzma, O. Gluštíková a M. Chudík na Festivale J. Smreka

Štefan Kuzma sa narodil v roku 1952 v Bielom Potoku pri Trnave. Debutoval r. 2009 básnickou zbierkou Mlčanie nepokoja a o rok nato vydal zbierku Prienik do ticha. Knihy obsahujú približne 750 básní – výber z jeho dovtedajšej „tvorby do šuplíka“. Pracoval ako zememerač, aj ako riaditeľ holdingu. Od r. 2010 sa venuje najmä literatúre. R. 2012 vydal zbierku básní Blázniví anjeli a romány Stratený boh, Intimita zla, Piaty západ slnka. Nasledovali knihy veršov Posúvanie hranyKrehká bublina, román Strom na konci ulice a zbierky básní prelet; do zbla; tvár (ne)videného; cena studne; rukojemník vody; naveky; šepot; atlas bielej. Kniha šepot vyšla v anglickom preklade v USA pod názvom whisper.


správne zbalený

bol som presvedčený
že s jediným kufrom
s ktorým ma pustia na palubu
odletím od všetkého čo ma ťaží

no mýlil som sa
bolo totiž smiešne myslieť si
že ma ťaží čo presahuje rozmery
čo sa dá objaviť skenermi

hryzavé súženia sa aj tam preklikali
na popredné miesta
tie čo im patrili ako buchot v hrudi
pálenie v srdci

kufor som nechal v hotelovej hale
oblečenie na pláži
výkrik v škrekotaní čajok
studené vlny ma bodavo objali

konečne správne zbalený
vnímam len zunenie vody

KS MCH OG viz


Oľga Gluštíková
sa narodila v roku 1987 v  obci Rabča na Orave. Je spoluzakladateľkou Bratislavského literárneho klubu BRAK a tajomníčkou Slovenského centra PEN. Debutovala zbierkou básní Uložená do stromov (2014). V roku 2017 jej vyšla druhá kniha s názvom Atlas biologických žien, ktorá bola ocenená Prémiou Literárneho fondu a Prémiou M. Rúfusa. Aktuálne pracuje na rukopise tretej zbierky poézie Telo a text.


sigmunda freudová (kontext – telo – kultúra)
(etnografická štúdia)

 podobne ako pre sneh mali eskimáci
22 názvov pre rôzne sukne:
podľa hebkosti, vzoru – konzistencie a tvaru
do svetlejších, tmavších častí roka
pre tie, ktoré aj tak
nemohli nosiť:
všetky ma mrazivo zdobia
na neznesiteľnej
ľudskej panve

 

Martin Chudík sa narodil v roku 1988. Je spoluzakladateľom Bratislavského literárneho klubu BRAK. Debutoval básnickou zbierkou Ukryté v dotykoch (2013), ktorá získala Cenu Ivana Kraska za najlepší debut. O dva roky neskôr vydal zbierku básní Cestovný (ne)poriadok (2015). Jeho tretia básnická zbierka Precitnúť (2018) dostala Prémiu SC PEN 2019. Jeho básne boli preložené do rumunčiny, bulharčiny a angličtiny.


Klíčenie

Ak je stará studňa príliš hlboká,
voda v nej možno niečo tají,
ani druhá strana šupky jablka
nepovie, čo sa stalo v raji.

Ako keď sa v zemi nahé semená
okúpu. Človek iba tuší,
že sa vnútri chystá nová premena,
ktorou sa nádej prihovára duši.

 

aa1.Plagát Festival Jána Smreka 2019 - def_Plagát Festi