Slovenské pohľady ocenili viacerých autorov SC PEN

Dňa 6. decembra 2019 v Zichyho paláci v Bratislave prevzal člen SC PEN, spisovateľ Anton Hykisch, CENU SLOVENSKÝCH POHĽADOV za celoživotné dielo. Zároveň boli ocenení viacerí členovia SC PEN, srdečne im blahoželáme. 

Cenu za poéziu získal Ján Švantner, za prózu Alexander Halvoník (SC PEN). V kategórii Literárna kritika a história dostal cenu Ján Čomaj (SC PEN). Za preklad ocenili Juraja Kuniaka (SC PEN), ocenenie za esej a publicistiku si odniesla Ľuba Šajdová.

 

 

2019 Cena SP