Současná slovenská poezie z očí do očí

14. septembra 2023 sa v priestoroch Knižnice Jiřího Mahena ozývali verše šiestich slovenských členiek SC PEN – Márie Bátorovej, Etely Farkašovej, Marty Hlušíkovej, Hany Koškovej, Zlatice Matlákovej a Ivice Ruttkayovej.

Hudobno-poetické pásmo Z očí do očí zostavila Milena Fucimanová, poetka, prozaička, recenzentka a dlhoročná vedúca osobnosť Divadla hudby a poézie Agadir, ktoré je kolektívnym členom Českého centra PEN. Po premiére v Bratislave v júni 2022 sa pásmo slova a hudby dostáva aj k českému divákovi.

Ďalší program:

Agadir PROGRAM Česká republika