Život a tvorba srbského spisovateľa G. Božovića

Básnik Gojko Božović vystúpi na Festivale Jána Smreka 2019, na podujatiach v Bratislave a v Trnave.

Narodil sa v r. 1972 v meste Plevlja. Žije v Belehrade. Vydal básnické knihy: Podzemné kino (1991), Duša zveri (1993), Básne o veciach (1996), Súostrovie (2006), Blízke božstvá (2012) a Mapa (2017).

Vydal aj dve knihy esejí a zostavil štyri antológie. Básne mu preložili do viac než 20 jazykov. Založil vydavateľstvo Arhipelag, v ktorom zastáva funkciu šéfredaktora. Je zakladateľom Belehradského festivalu európskej literatúry. V Srbskom centre PEN vykonáva funkciu podpredsedu.

 

GB vizitka

 

Strach

Strach sa dal nahmatať prstami.
Ako tvár. Ako kameň. Ako strom.
Ako železo. Ako strach. Ako čokoľvek
Iné. Vchádzal do očí a vlieval sa
Do vrások. To už nebola tvár,

Strach menil skupenstvo.
Najprv bol ako kameň, potom sa zmenil
Na drobné kvapky, posledné zvyšky vody,
Aby sa nakoniec vyparil na slávu vzduchu.
To všetko bol len okamih, kým znova
Nezískal pevný tvar, napnutý do prasknutia.

Vchádzal do slov, vyslovených aj iba pomyslených,
Do pohybov plných neistoty, do bezohľadnej
Obozretnosti, do priestoru medzi nami.
Ktorý bol čoraz menší.
„… A čo sa stalo… A ako… A prečo…
A čo bude… Viete to… Je to možné…
Čo mám robiť… Možno… Neviem…“
Len zvyšky slov, čo takmer dozneli,
Svedčili v tom strachu, že to bol rozhovor.
A že medzi nami utkvelo aj nejaké to slovo.

Zo srbčiny preložil Miroslav Demák

 

aa1.Plagát Festival Jána Smreka 2019 - def_Plagát Festi