Benková Viera

1939, Báčsky Petrovec

Viera Benková, poetka, prozaička, prekladateľka a publicistka (narodená v roku 1939 v Báčskom Petrovci) po maturite na tamojšom gymnáziu absolvovala Filologickú fakultu na Belehradskej univerzite (slovenský a český jazyk a literatúra). V rokoch 1962-1991 pracovala vo vydavateľstve Kultúra, resp. Obzor, v Hlase ľudu a neskôr v slovenskej redakcii Novosadského rozhlasu. Poetka (ale na konte má prózu, nielen pre dospelých, ale aj pre deti), členka viacerých spisovateľských organizácii v Srbsku a na Slovensku, vydala viaceré zbierky básní, poviedok, knižky pre deti, knižné beletristické spomienkové návraty ku kultúrnej histórii predkov, Slovákov na Dolnej zemi. Na konte má desiatky básnických zbierok po slovensky a v srbčine. Najnovšie zbierky básní: Exlibris morušových listov (2013), Modrotlač (2011), Studňa a voda (2015), všetky 3 zbierky vydané v Slovenskom vydavateľskom centre v Báč. Petrovci, Herbár zeme (SSS, Bratislava, 2015), Panónske haiku  (2018, Slovenské vydavateľské centrum, Báč. Petrovec). V roku 2017 vo Vydavateľstve SSS vydala román Tri ženy, dvaja muži a ja… Aktuálne jej v Belehrade vychádza výber poézie v preklade do srbčiny a výber z poetického diela Studňa v Spolkovom vydavateľstve v Bratislave. Za svoju tvorbu získala viaceré domáce a zahraničné ocenenia.