Farkašová Etela

Etela Farkašová

*5. október 1943, Levoča

členka: SC PEN, Spolku slovenských spisovateľov

Prozaička, esejistka,  filozofka, vydala dvanásť prozaických kníh (za debut  Reprodukcia
času získala Cenu Ivana Krasku , ako ďalšie nasledovali
Snívanie v tráve, Nočné jazvy, Unikajúci portrét,  Nedeľné fotografie, Deň
za dňom (cena Spolku slovenských spisovateľov) , Po dlhom mlčaní,
Hodina zapadajúcúeho slnka, Záchrana sveta podľa G., Stalo sa (cena SC
PEN, nominácia Anasoft Litera),  Fragmenty/s občasnou túžbou po celostnosti
(Cena Biblioteky 2009),  Káva s Bachom, čaj so Chopinom, tri
knihy esejí ( Etudy o bolesti a iné eseje, Uvidieť hudbu a iné eseje, Čas na
ticho) a tri zbierky poetických textov ( Na rube času, Opretá
o ticho a spolu s ruskou poetkou Táňou Kuzovlevovou dvojjazyčnú
knižku básní  Súradnice príbuznosti/Koordinaty rodstva). Je
spoluautorkou monografie  Teória poznania, autorkou monografie  Na
ceste k „vlastnej izbe“, odborné práce z filozofie
publikuje doma a v zahraničí. Je spolueditorkou troch
slovensko-rakúskych poviedkových antológií, editorkou antológie esejí  Rok
2000: úzkosti a nádeje. Jej texty sú preložené do viacerých jazykov
(nemčina, angličtina, slovinčina, bulharčina, rumunčina, poľština, japončina,
hindu…), zastúpená je v niekoľkých zahraničných antológiách. V r. 2000
jej vyšla vo Viedni spoločná knižka s Klarou Köttner-Benigniovou  Die
Zeit der untergehenden Sonne, v r. 2007 bibliofília  Uvideť muzyku
(titulná esej z knižky  Uvidieť hudbu…) v ruskom preklade, ktorá bola
prezentovaná v Moskve v rámci Festivalu Bibliobraz 2007. Na základe jej novely  Priateľstvá
padajúceho lístia vznikla rovnomenná televízna inscenácia, spolupracuje
tiež so Slovenským rozhlasom. Príležitostne prekladá z nemčiny a angličtiny. Od
r. 1972 pôsobila na Filozofickej fakulte UK, od r. 1998 do r. 2009 ako vedúca
Katedry filozofie a dejín filozofie na Filozofickej fakulte UK, od r. 2009 ako
externá učiteľka. Je členkou Spolku slovenských spisovateľov a SC PEN, členkou
viacerých vedeckých rád, ako aj redakčných rád. Za rozvíjanie kultúrnych
kontaktov s Rakúskom dostala  od prezidenta Rakúskej republiky v r. 2004
vysoké štátne vyznamenanie. Absolvovala desiatky čítačiek doma a v zahraničí. V
roku 2011 jej vyšla ďalšia zbierka poézie Prstoklady vo vydavateľstve PRO –
Banska Bystrica.