Kalamár Ondrej

Ondrej Kalamár

* 11.05.1958

člen SC PEN, Spolku slovenských spisovateľov, Združenia macedónskych spisovateľov

Slovenský spisovateľ, poet a aforista.

Školy

SPŠDopravná, odbor automobily, VŠDaS Žilina – 5 semestrov, štúdium neukončené.

Život

Po ukončení vzdelania v rokoch 1980 – 1985 mechanik motorových lokomotív v ŽOS Zvolen, 1985 – 1990 kamenár – rezač a brúsč prírodného kameňa v Komunálnych službách okresu Zvolen, od roku 1988 – 1990 predseda závodnej odborovej organizácie. Od roku 1990 súkromný podnikateľ v oblasti reklamy, obchodu a služieb.

Tvorba

Zo začiatku sa venoval písaniu poézie, s občasnou publikáciou v časopise Dotyky a v Slovenskom rozhlase. Od októbra 2013 dodnes tvorba pondelkovej Rannej glosy pre Rádio Regina Banská Bystrica.

Poézia

Bezdotyková fáza času, 1995, Print Servis , (zbierka básní)

Moje potichu, 2011, TRIO Publishing s.r.o., (zbierka básní)

Próza

Pivo u Chárona (s Jožom Urbanom), 2014, TRIO Publishing s.r.o.

Aforizmy

O.K.mihy 2012, TRIO Publishing s.r.o., (zbierka aforizmov), Vypadnuté z o.k., 2013, TRIO Publishing s.r.o., (zbierka aforizmov),

O.kom o.čom, 2015, TRIO Publishing s.r.o., (zbierka aforizmov),

_______________________________________________________________________________

* 11.05.1958

Ondrej Kalamár is a Slovak writer, poet and an aphorist.

 

Education
Secondary Vocational School of Transport, study field: automobiles, Faculty of Transport and Communications in Žilina – 5 semesters completed, the university study – not finished.

Life
 After completing the education in 1980 – 1985 – a mechanic of motor locomotives in ŽOS Zvolen. From 1985 to 1990 – a stonemason – focusing on cutting and grinding the natural stone in Communal service of the Zvolen county, from 1988 to 1990 – a chairman of the company trade-union organization, since 1990 – self-employed in the area of advertisement, commerce and service.

Literary works: Initially he started with poetry, publishing occasionally in the journal Dotyky and Slovak radio. Since October 2013 up to now his glosses can be heard every morning on the Radio Regina Banská Bystrica.

Poetry
Bezdotyková fáza času, 1995, Print Servis , (collection of poems)
Moje potichu, 2011, TRIO Publishing s.r.o., (collection of poems)

Prose
Pivo u Chárona (with Jožo Urban), 2014, TRIO Publishing s.r.o.

Aforizmy O.K.mihy 2012, TRIO Publishing s.r.o., (collection of aphorisms), Vypadnuté z o.k., 2013, TRIO Publishing s.r.o., (collection of aphorisms),

O.kom o.čom, 2015, TRIO Publishing s.r.o., (collection of aphorisms),