Klus Jaroslav

Jaroslav Klus

27. júl 1971, Čadca

člen: SC PEN

Mgr. Jaroslav Klus sa narodil 27. Júla 1971 v Čadci. Po maturite na čadčianskom gymnáziu študoval Pedagogickú fakultu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Študoval taktiež na Štátnej jazykovej škole v Námestove, odbor angličtina a anglická literatúra. Od roku 1996 pracuje ako učiteľ na Základnej škole v Oravskom Veselom, okres Námestovo.

Jaroslav Klus pôsobil ako režisér divadelného súboru Tramthalia v Oravskom Veselom, pre ktorý napísal divadelné hry Srdce moje /1999/, Skutočná dáma /2000/, Kamenná svadba /2001/, Sólo pre husle a tvoje kolená /2001/ Dejiny melanchólie /2002/. Za divadelnú hru Dejiny melanchólie získal divadelný súbor Tramthalia pod vedením Jaroslava Klusa v roku 2002 na celonárodnej prehliadke Palárikova Raková hlavnú cenu a cenu diváka.

Tvorba Jaroslava Klusa je však rôznorodá. Za svoju debutovú zbierku básní Dejiny postele /2004/ získal Prémiu Literárneho fondu. Časť básnickej zbierky Dejiny postele bola preložená do francúzštiny a Klusove verše odzneli v galaprograme na medzinárodnom festivale Cap á l´Est.

Poviedky Jaroslav Klusa vyšli knižne v zborníkoch Poviedka 2004 Poviedka 2008. Jeho zdramatizované prozaické texty často vysiela aj Slovenský rozhlas. V roku 2015 vyšiel vo vydavateľstve Ikar Klusov román Hodina vlka.