Košková Hana

Hana Košková pracovala ako redaktorka v regionálnych novinách a v Povexe ako publicistka. Žije v Lučenci, kde vedie ako lektorka už 25 rokov literárny klub VLAS (Vreckové letisko autorských snov). Je členkou Spolku slovenských spisovateľov a členkou SC PEN. Napísala deväť básnických zbierok. Za prvú Pod teplom krvi získala Cenu I. Kraska. Píše aj pre deti, doteraz jej vyšli štyri knižky pre detského čitateľa. Príbehy z Ľudožrútskej ulice, Vitajte v Krkaháji, Uľa fuľa krotí farbyRepujúci grep. Okrem toho napísala aj tri knihy povestí Mara medvedia,  Poludnica z ČerepešaMlynárske povesti, tiež historickú prózu Janičiarka. Venuje sa písaniu recenzií a prekladá z bulharčiny a ukrajinčiny.