Kuniak Juraj

Juraj Kuniak

*2. 7. 1955 Košice

člen: SC PEN, KNS
Juraj Kuniak je človek mnohých rozmerov: básnik, spisovateľ, prekladateľ, vydavateľ, podnikateľ. V 70. rokoch (1973-1978) študoval elektroinžinierstvo na Českom vysokom učení technickom v Prahe. Vzdelanie si doplnil štúdiom počítačov na SVŠT v Bratislave (1985-1987) a štúdiom MBA (Master of Business Administration) na Nottingham Trent University (2005-2007). Pracoval vo vývoji Závodov výpočtovej techniky (1978-1992), aktívne sa venoval horolezectvu, po návrate z dramatickej medicínsko-horolezeckej expedície v Pamíre založil vydavateľstvo SKALNÁ RUŽA (1990), ktoré vedie dodnes. Riadi malú telekomunikačnú firmu TELCO. V rokoch 2004-2011 redigoval a vydával slovensko-anglické Penové novinky / Slovak PEN News.

Debutoval zbierkou básní Premietanie na viečka (1983), ktorá získala cenu Ivana Kraska. Jeho druhá básnická zbierka Kúsok svetového priestoru (1994) bola ocenená v čitateľskej ankete Knižnej revue Kniha roka 1995. Nasledovali básnické knihy Blúdivý nerv (1995), Cor cordi (2001), Čiara horizontu (rovnomenná báseň v 27 jazykoch, 2008), Zápisník lyrického spravodajcu / Notebook of a Lyrical Correspondent (2008), Laminum Album (2012, spoluautor Ján Kudlička), Za mestom (2015) a Rosa mystica (2016, spoluautor Ján Kudlička). Výber z poézie mu vyšiel s emblémovým názvom Skalná ruža (2004). Preložil Spev o mne Walta Whitmana (2013), za ktorý dostal prémiu Literárneho fondu.

Ďalej vydal historickú esej Pán Černovský (1991), lyrickú prózu Súkromný skanzen. Etudy o etniku (1993, spoluautor fotograf Juraj Čech), zbierku lyrických poviedok Nadmorská výška 23 rokov (2002), postmoderný triptych básnických próz Púť k sebe (2003), v spolupráci s výtvarníkom Jánom Kudličkom vznikla rozsiahla reprezentatívna monografia Mystérium krajiny / Mystery of Landscape (2008), ocenená prémiou Literárneho fondu. Vzťah k prírode a krajine potvrdil básnickou prózou Dhaulágirí – Biela hora v rovnomennej obrazovej publikácii (2013, spoluautor fotograf Marián Kováč) a v knihe Krajina vo mne (2015, spoluautori Rastislav Biarinec, Mila Haugová, Rudolf Jurolek a Ján Kudlička).

Prispel do publikácií Rozhovory po rokoch (2011), Mávnutie krídel. 42 slovenských haiku (2011), Proglas. Preklady a básnické interpretácie (2012), Ako sa číta báseň. Dvadsaťsedem autorských interpretácií (2013), Hlboký lov (slov) (2015) a ďalších. V českom jazyku mu vyšli knihy: Podívej se na básničku (1989), Nadmořská výška 23 let (2004), Nervus vagus (2010). V anglickom jazyku mu vyšli knihy: Mister Cernovsky (2004), Man in the wind (2005), A Bit of the World’s Space (2006), Cor cordi (2007), Notebook of a Lyrical Correspondent (2008). Pre deti vydal leporelo Pozrime sa cez básničku (1989) a veršovanú rozprávku O stratenej rukavičke (2012).

O jeho živote, tvorbe a ceste okolo sveta natočil režisér Martin Šulík dokumentárny film Obrázky zo súkromia (Slovenská televízia, 1996). Literárny vedec Milan Jurčo napísal o ňom monografiu Obnažovanie koreňov, Paralely života, tvorby a reflexií Juraja Kuniaka (2007). Je členom SC PEN a Klubu nezávislých spisovateľov. Za svoju tvorbu získal viaceré ocenenia vo svete, vrátane čestných doktorátov literatúry v USA a v Číne. Žije v horskej obci Kordíky v Kremnických vrchoch.

 

________________________________________________________________________________________

Juraj Kuniak, a poet, poetic prose writer and essay-writer, studied electrical engineering in Prague (Czech Republic), computers in Bratislava (Slovakia) and received MBA degree at the Nottingham Trent University (UK). Worked as a development engineer, a publisher and a businessman. He survived the drama of the medico-mountaineering expedition to Pamir in 1990. On his return he founded the ROCK ROSE publishing house.

His debut release was a collection of poems Premietanie na viečka (Projecting Onto Eyelids, 1983), for which he received the prestigious Ivan Krasko Prize for the year’s best debut. His second collection of poems Kúsok svetového priestoru (A Bit of the World’s Space, 1994) was awarded the Book of the Year 1995 in the readers’ poll in Book Revue. Further he published a poem Blúdivý nerv (Wandering Nerve, 1995), poetic letters under the Latin name Cor cordi (Heart to heart, 2001), the book The line of the horizon (2008), which brings one poem in that has been published in 27 languages, the collection Zápisník lyrického spravodajcu / Notebook of a Lyrical Correspondent (2008), Laminum Album (2012, co-author artist Ján Kudlička), Za mestom (Out Past Town, 2015) and Rosa mystica (2016, co-author artist Ján Kudlička). A selection of his poetry appeared under his heraldic name Skalná ruža (Rock Rose, 2004). He translated Walt Whitman`s Song of myself (2013), for which he received The Prize of Slovak Literary Fund.

Moreover he published a historical essay Pán Černovský (Mister Cernovsky, 1991) and the proses Súkromný skanzen – Etudy o etniku (A Private Open-air Museum – Études on ethnic, 1993), Nadmorská výška 23 rokov (Height Above Sea Level 23 years, 2002) and Púť k sebe (Pilgrimage to the Self, 2003). The poetic prose Man in the wind (2005) represents a poetry experiment inspired by Writers Walk in Sydney. The representative book Mystérium krajiny / Mystery of Landscape (2008, co-author Ján Kudlička) was chosen as The Most Beautiful Book of Slovakia and received The Prize of Slovak Literary Fund. Further books: Dhaulágirí – Biela hora (2013, Dhaulágirí – White Mountain, co-author a photographer Marián Kováč) and Krajina vo mne – Landscape in myself (2015, co-authors Rastislav Biarinec, Mila Haugová, Rudolf Jurolek and Ján Kudlička).

In Czech language he published: Nadmořská výška 23 let (Height Above Sea Level 23 years, 2004), Nervus vagus (2010). In English he published: Mister Cernovsky (2004), Man in the wind (2005), A Bit of the World’s Space (2006), Cor cordi (2007), Notebook of a Lyrical Correspondent (2008). For childern he published a concertina book Pozrime sa cez básničku (Let’s Look Through a Poem, 1989) and a verse tale O stratenej rukavičke (About the lost glove, 2012).

His travels around the world, his life and his works were the subject of a documentary film Obrázky zo súkromia (Pictures from Privacy) which was directed by Martin Sulik at the request of Slovak Television (1996). His work is a subject of Milan Jurco’s book Obnažovanie koreňov (Uncovering the Roots, 2007). He is a member of several literary associations, among others the World Academy of Arts and Culture, the Independent Writers Club and Slovak PEN Centre. He was appointed as The best international poet of the year 2006 by the magazine The World Poets Quarterly, published in the USA and China. He lives in Kordiky, a village in the mountainous region of central Slovakia.

 

August 2016