Mittaš Marek

Marek Mittaš

*1984

člen: SC PEN

spisovateľ, redaktor a copywriter. Vyštudoval Filozofiu na FF KU v Ružomberku, kde sa primárne venoval filozofii Friedricha Nietzscheho. Po skončení školy pracoval na pozíciách ako redaktor, šéfredaktor, marketingový manažér a vytvoril niekoľko vlastných internetových projektov. Písaniu sa aktívne venuje už niekoľko rokov a získal množstvo literárnych cien a uznaní. Jeho tvorbe dominuje špecifický pohľad na ľudí a udalosti okolo nás. Publikuje v Slovenskom rozhlase, lifestylových magazínoch, Dotykoch, Romboide a iných tlačových i virtuálnych periodikách. Žije a tvorí v v Prievidzi.