Musil Miroslav

PhDr. Miroslav Musil, CSc.

*Bratislava

člen: SC PEN

absolvent Lycée Carnot, Dijon (FR), a FiFUK v Bratislave; postgraduálne vzdelávanie a prax vo Viedni, Madride, Ženeve, Paríži, Ríme. Pôsobil v diplomatických službách (1990-2011) na Stálej misii pri OSN v Ženeve, na Veľvyslanectve vo Washingtone, v sídle UNESCO v Paríži, ako riaditeľ Slovenského inštitútu na Veľvyslanectve v Ríme – získal štátne vyznamenanie FR „Rytier Rádu umení a literatúry“ a vyznamenanie od prezidenta IT „Dôstojník Rádu za zásluhy“. Venoval sa výskumu tvorivosti a talentov, z čoho vzišli knihy „Cesty k nadaniu“ a „Talenty cez palubu“. Spoluorganizoval viacero expedícií po stopách M.R.Štefánika (Mont Blanc, Tahiti, Tonga, USA) a M.Beňovského (Madagaskar, Maurícius) a venuje sa už 20 rokov výskumu o nich v Taliansku, Vatikáne, Francúzsku, Rakúsku, USA ai. Vzišli z toho knihy „Návraty do Polynézie – po stopách M.R.Štefánika“ (s F.Kelem), „Madagaskarský denník“ (s F.Kelem), „M.R.Štefánik vo svetle talianskych archívov“ (slovenská aj talianska edícia), pripravuje knihu „Skutočný príbeh grófa Beňovského“. Je spolutvorcom filmov „Spomienky nikdy nesklamú“ (o Š.Osuskom), „Polynézia à la Štefánik“, „Kráľ kráľov bol z Vrbového“, „Móric Beňovský žije“ a „Odkaz Mórica Beňovského“. Vďaka jeho systematickému expedičnému a diplomatickému úsiliu existujú pamätníky M.R.Štefánika v Chamonix (FR), na Tahiti (FR), na Vavau (Tonga), v Ríme (IT), v Campoformido (IT); Š.Osuského vo Washingtone (USA), A.Dubčeka vo Washingtone (USA), Cyrila a Metoda v sídle OSN v New Yorku (USA), E.Zmetáka v Cefalú (IT), J.Cígera-Hronského v Oriolo Romano (IT), M.Beňovského v Antalahe (Madagaskar), ako aj Námestie Bratislava, hlavné mesto Slovenskej republiky v Ríme. Publicisticky, publikačne a pedagogicky sa venuje slávnym slovenským historickým osobnostiam a dejinám diplomacie. Pôsobí aj ako sprievodca cestovného ruchu, anglicky, francúzsky a taliansky. Udržuje sa fit cyklistikou, plávaním, cestovaním, vychutnávaním lahodných nápojov a dvorením sa ženám.