Ondrejička Erik

Erik Ondrejička

1.5.1964, Bratislava

člen: SC PEN a Klub nezávislých spisovateľov

Absolvoval univerzitné vzdelanie technického zamerania. Je ženatý. Má dve deti.

Tvorba

Písaniu poézie sa venuje už viac ako dve desaťročia. Knižne debutoval v roku 2004 básnickou zbierkou Na vnútornej strane viečok. Nasledovala zbierka Tanec večerných vločiek (2006). S hudobníkom Milošom Železňákom vytvoril hudobno-poetické CD 5 dokonalostí a iné básne (2008). V roku 2009 vyšli Ondrejičkove (e)Pigramy a veršovaná knižka pre deti Čo sa skrýva v ceruzke. Ďalej vytvoril hudobno-poetický cyklus mestskej poézie Oči a rýmy – Nočné piesne kamenného mesta (2010). V r. 2011 mu vyšla upravená verzia debutovej zbierky Na vnútornej strane viečok. V roku 2012 sa zúčastnil knižného projektu Proglas – Preklady a básnické interpretácie (spoluautori: Konštantín Filozof, E. Pauliny, V. Turčány, Ľ. Feldek, J. Buzássy, K. Džunková, M. Haugová, D. Hevier, R. Jurolek, J. Kuniak, A. Ondrejková, D. Podracká, J. Zambor) a napísal básne pre bibliofíliu grafických výtvarných diel a objektov IM PULZ – Čakanie hmoty (I. Benca, V. Bojňanský, K. Felix, M. Komáček, M. Lukáč, J. Ťapák).

Spolupráca s renomovanými výtvarníkmi vyústila aj do iných neštandardných výstupov, akými je napr. výstava plagátov Odklínanie tvaru s Ondrejičkovými básňami a výtvarným dielami umelcov: A. Brunovský, D. Brunovský, F. Guldan, P. Uchnár, J. Vitek, J. Veľká a E. Wilczynska, ktorá bola vystavená pred Hudobnou dvoranou VŠMU v Bratislave v hudobnej sezóne 2011. Obdobným projektom bola výstava Krížová cesta po slovensky (F. Guldan, Severozápadná bašta Zvolenského zámku, 2005).

Zatiaľ poslednou publikovanou Ondrejičkovou básnickou zbierkou pre dospelých bola dvojjazyčná slovensko-anglická zbierka poézie Krajina Diamantov-Land of Diamonds (2014). V roku 2015 mu vyšla ďalšia veršovaná knižka pre deti s ilustráciami Barbory Paulovičovej Abecedári.
Vo svojej tvorbe Ondrejička kladie dôraz na komunikatívnosť a hodnotovosť estetického a etického rozmeru poézie, dosahovanú kombináciou nadčasovosti a súčasného videnia sveta. Nadväzovaním na klasické básnické techniky sa snaží o rehabilitáciu tradičných inštrumentov básnického umenia, akými sú rým a hudobnosť verša.
Ondrejičkova poézia bola jednotlivo prekladaná a publikovaná v angličtine, poľštine, ruštine, srbčine, chorvátčine, francúzštine, norčine a nemčine. Svoju tvorbu prezentoval v Antverpách, v Helsinkách, v Moskve, vo Varšave, v Osle, v New Yorku aj v Prahe.
Ocenenia

Tri z Ondrejičkových piatich kníh poézie pre dospelých dostali literárne ocenenia. (Oči a rýmy, (e)Pigramy, Na vnútornej strane viečok)

Zbierka Oči a rýmy, reedícia zbierky Na vnútornej strane viečok, ako aj bibliofília IM PULZ – Čakanie hmoty boli v rokoch 2010-2012 ocenené v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska.

Knižka pre deti Abecedári bola ocenená bronzovou medailou Creativity International Awards (USA) ako aj v súťaži Najlepšia detská kniha leta 2015 a v súťaži Najkrajšia detská kniha leta 2015.
Medzinárodné podujatia

Ondrejička napísal poéziu pre nasledovné medzinárodné projekty:

 • 2008 – A Short Walk through the European Cultural Park, Bohemian Benevolent and Literary Association, New York
 • 2009 – Eene kleine wandeling door het Slowaaks cultureel park, galéria Epreuve d´artiste, Antverpy
 • 2010 – Pocta Chopinovi, Slovenský inštitút Varšava, Galéria Slovenského rozhlasu Bratislava
 • 2010 – Contemporary Slovak Art, Helsinki City Hall
 • 2011 – Konfrontaciji, Slovenský inštitút Moskva
 • 2011 – Nikola Tesla, Galéria Slovenského rozhlasu Bratislava
 • 2011 – CD Tomáša Kytnara Vôňa rána, Brno, ČR
 • 2011 – The Language of Birds (antológia poézie 77 básnikov z 5 svetadielov, Uzbekistan)
 • 2012 – Slovak Graphic Art Classic Techniques (putovná výstava), Litva, Lotyšsko
 • 2012 – Z ruky do ruky, Fiera del libro per ragazzi Bologna, BIBIANA Bratislava,     Slovenský inštitút Varšava, WM Mountain building Ørestad, Kodaň, Japans Cultureel Centrum, Amsterdam
 • 2012 – Dotyk – 8th International Graphic Symposium, Mojmírovce
 • 2012 – ORA ET ARS, 5. medzinárodné výtvarno-literárne sympózium, Skalka
 • 2012 – AFRODITA, bohyňa lásky a krásy, Galéria Slovenského rozhlasu Bratislava
 • 2013 – Spoločné rozdiely, Galéria Slovenského rozhlasu Bratislava
 • 2013 – CD Tomáša Kytnara Krátkovlasá čembalistka (spolu s M. Rúfusom, D. Ursínym a J. Kaššovicovou), Brno, ČR
 • 2014- Prílivy a odlivy, Galéria Slovenského rozhlasu Bratislava
 • 2014- ORA ET ARS, 7. medzinárodné výtvarno-literárne sympózium, Skalka
 • 2014 – Krása pre krásu – 9th International Graphic Symposium, Mojmírovce
 • 2015- ORA ET ARS, 8. medzinárodné výtvarno-literárne sympózium, Skalka
 • 2015- V ceruzách a ihlách -10th International Graphic Symposium, Mojmírovce
 • 2015- CD Tomáša Kytnara Srdiečka tiché, Brno, ČR
 • 2015- Smederevska pesnička jesen Festival of Poetry, Serbia

 

Odborné reflexie

Ondrejička pracuje od roka 2008 vo Výbore Sekcie pre pôvodnú tvorbu Literárneho Fondu (v súčasnosti je jeho podpredsedom).

 

Pracoval opakovane v porotách literárnych súťaží. Okrem iného v súťažiach:

Wolkrova Polianka (6x), Cena Trojruža (7x), Cena Ľudovíta Fullu (7x), Petržalské súzvuky Ferka Urbánka (3x), Cena Ivana Kraska za najlepší debut, Bratislava moje mesto (3x), Urobme si radosť (Medzinárodný festival umeleckých prejavov ľudí s mentálnym postihnutím), Krídla Ivana Laučíka a v mnohých ďalších.

 

V rokoch 2010-2015 pracoval v grantovej komisii Ministerstva kultúry SR – Aktivity z oblasti literatúry a knižnej kultúry

 

Ondrejička je členom SC PEN a Klubu nezávislých spisovateľov.