Ruttkayová Ivica

Ivica Ruttkayová 

členka: SC PEN

rozhlasová publicistka, poetka, spisovateľka , dramatička . Od roku 1989 pôsobí ako rozhlasová redaktorka, venuje sa kultúrno-umeleckej publicistike , prevažne vo vysielaní   Rádia Devín , jej publicistická tvorba získala   niekoľko novinárskych cien .

Debutovala básnickou zbierkou Anjeličkárka – Komentáre / 2002 / . V roku 2007 vyšla zbierka krátkych próz a rozhlasových dramatických textov Marylin miluje literatúru. Je autorkou rozhlasových hier Dievča na telefón / 2005 / a Dekády / 2007 / , ktoré boli ocenené v rámci Festivalov pôvodných rozhlasových hier. V roku 2012   publikovala básnickú zbierku Hadia žena , ktorá bola ocenená prémiou Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú tvorbu roku 2012. Texty    Ivice Ruttkayovej boli zaradené v antológiách : Plášť bohyne – Výber z poetickej tvorby slovenských autoriek z Maďarska, Rumunska, Slovenska a Srbska /2012 / ,  Antológia slovenskej ženskej prózy v hindskom jazyku / 2014 / a Studienky   – Antológia poviedok slovenských autoriek z materskej krajiny a Dolnej zeme / 2014 / . V roku 2015 publikovala básnickú zbierku Vodné znamenia 2. , ktorú ilustrovala svojimi kresbami výtvarníčka Ingrid Zámečníková.