Tureková Vanda

Študovala na gymnáziu Ľudovíta Bezruča v Trenčíne a neskôr na Vysokej škole múzických umení v Bratislave odbor herectvo. V roku 1994 sa stala riadnou členkou súboru SND, kde účinkovala v mnohých divadelných inscenáciách (B. Friel “Tance na sklonku leta”, P. Karvaš “Vlastenci z mesta Yo”, C. Goldoni “Čertice”, O. Šoth “Svetlo v tme”, G. Rodani “Jazmínko v krajine klamárov”, M. Porubjak, M. Huba “Tančiareň” atď.)

Neskôr účinkovala v divadelných incenáciách v divadle Aréna (Oľga Muchinová “YOU”, P. O. Enquiste “V hodine rysa”, V. H. Vladimírov “Zem”), v divadle Astorka (F.G.Lorca “Dom Bernardy Alby”), Nová Scéna (R. Polák “Shokespeare”), v divadle J. Palárika v Trnave (J.B. Moliére “Lakomec”, I. Orkényi “Tótovci”, F. Wedekind “Jarné prebudenie”, M. Maeterlinck “Modrý vták”, M. Kukučin “Neprebudený”), v divadle Na Zábradlí (O. Šoth “Nepotrební”), v Štátnom divadle v Košiciach (O. Šoth “Milada Horáková”).

Za svoju hereckú prácu získala v roku 1995 Cenu slovenských spisovateľov za Ženský herecký výkon v televíznom filme Na Bukvovom dvore v réžii O. Šulaja, Cenu “Objav divadelnej sezóny” na Medzinárodnom divadelnom festivale Divadelná Nitra v roku 2000 a Cenu Literárneho fondu za mimoriadny herecký výkon v divadelnej inscenácii hry Olgy Muchinovej “You” v roku 2003.

Počas svojej profesionálnej kariéry ďalej študovala v Mexiku na Národnej škole tanca – Instituto Nacional de Bellas Artes, v Amsterdame na MAPA – The Moving Academy of Performing Arts, v Berlíne –  Artistic coaching workshop a v Japonsku, kde sa venovala výskumu japonského divadelného umenia so zameraním na Butoh divadlo.

Dlhodobo aktívne pôsobí v hnutiach na záchranu ekologických systémov zeme, v združeniach podporujúcich propagáciu alternatívneho školstva na Slovensku, vo fundraisingu a v rozvoji multitaskingových zručností.