Matláková Zlata

Zlata Matláková ( nar. 1949 v Budmericiach), poetka, členka Spolku slovenských spisovateľov, pôsobila ako pedagogička na viacerých typoch škôl vrátane Trnavskej univerzity. Vydala sedem  básnických zbierok: Všetky blízke bytosti (2001), V krajine chodidiel (2002), Nečakané veci (2007), Kytica za dverami (2008), Rozopnutá duša (2009), Nepoznaná (2010) a Trvalky (2020). Je autorkou metodických publikácií o tvorivom písaní, podieľala sa na zostavovaní kníh, ktoré napísali a nakreslili deti (napr. Ahoj, svet 1986 a Načo nám je umenie s Rudolfom Filom 1991). Spolupracovala na scenároch o literárnej tvorivosti v televízii (Poďte s nami) i v rozhlase (Lovci perál), publikovala v Srbsku (preklad Anna Dudášová, Miroslav Demák) a v Nemecku (preklad Dragica Schröder)

Jej tvorba je súčasťou viacerých slovenských i stredoeurópskych antológií. Publikovala v Taliansku (preklad Daniela Laudani), Srbsku (prekl. Anna Dudášová) a v Rumunsku (prekl. Dagmar Maria Anoca a Lucian Alexiu). Dlhodobo pracuje v porotách slovenských i medzinárodných súťaží (Literárny salón, Cena Literárneho fondu, Literárny Kežmarok, Cena Spolku slovenských spisovateľov, Cesty, O Cenu Slovenského učeného tovarišstva, Dolnozemské zlaté pero… )

Za tvorivú pedagogickú a literárnu činnosť získala Medailu sv. Gorazda (2007) a v roku 2018 Cenu Slovenských pohľadov.  Básnická zbierka Trvalky získala Cenu Milana Rúfusa (2021).